انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
آخرین نتیجه انتخابات آمریکا

روز دوشنبه به وقت محلی ، آخریم مرحله انتخابات آمریکا برگذار گردید.

در این مرحله نمایندگان الکترال هر بخش آرا خود را اعلام می نمایند.

البته این مرحله بصورت نمادین برگذار می گردد ولی از اهمیت خاصی برخوردار است.

در این بخش انتخابات آمریکا ، نمایندگان الکترال دور هم جمع می شوند و آرا خود را اعلام می کنند.

۵۳۸ نماینده الکترال آمریکا آرا خود را اعلام کردند.

از این میان ۳۰۶ رای به آقای جو بایدن اختصاص داده شد.

اخذ رای نمایندگان الکترال در عصر دوشنبه ۱۴ دسامبر منتخب مردم آمریکا را تایید کرد و ریاست جهموری آمریکا به آقای جو بایدن منتقل شد.

البته آقای ترامپ هم بی کار ننشست و همزمان با اعلام پیروزی نهایی آقای جو بایدن ، از پایان کار آقای ویلیام بار ، دادستان کل کابینه خود خبر داد.

با فروشگاه اینترنتی هرجاکالا ( بهرامی مارکت ) همراه باشید.

نشست حبری آقای جوبایدن بعد از اعلام نهایی انتخاب و آرا الکترال انجام شد.

در این نشست ایشان اعلام کردند که خواست مردم آمریکا محقق شد و دموکراسی به بیان کامل اجرا گردید.

البته آقای ترامپ از قبل اعلام کرده بود که با اعلام آرا الکترال اگر به نفع آقای بایدن باشد شکست را می پذیرم.

که این امر دیشب به وقت آمریکا محقق شد.

حال باید ببینیم در چند روز باقیمانده از ریاست جمهوری آقای ترامپ چه کارهای توسط ایشان به انجام خواهد رسید.